نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات ريز پردازنده 1 دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات ريز پردازنده 1 پيام نور

عنوان درس: ريز پردازنده 1 ، ميكروپروسسورها

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ پیام نور

عنوان درس: ریز پردازنده ۱ ، میکروپروسسورها

کد درس: ۱۱۱۹۰۱۱ ،‌ ۱۱۱۵۰۸۷ ، ۱۵۱۱۰۹۳

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر – نرم افزار (چند بخشی) ،‌ علوم کامپیوتر ۱۱۹۰۱۱ – ، مهندسی برق – الکترونیک ، مهندسی برق – گرایش  ۱۱۱۵۰۸۷- ، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ، مهندسی پزشکی – بالینی ۱۵۱۱۰۹۳

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ پیام نور

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی  و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور  با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

 • نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ پیام نور
 • نمونه سوال پیام نور ریز پردازنده ۱
 • دانلود نمونه سوال ریز پردازنده ۱ پیام نور
 • نمونه سوال ریزپردازنده ۱ پیام نور
 • نمونه سوالات ریز پردازنده ۱
 • نمونه سوالات ریز پردازنده ۱ پیام نور
 • نمونه سوال پیام نور ریز پردازنده ۱
 • نمونه سوال ریز پردازنده ۱
 • نمونه سوالات درس ریز پردازنده ۱
 • دانلود نمونه سوال ریز پردازنده ۱ پیام نور
 • نمونه سوال درس ریز پردازنده ۱
 • دانلود نمونه سوال ریز پردازنده ۱
 • نمونه سوال ریزپردازنده ۱ با جواب
 • نمونه سوال ریزپردازنده ۱ پیام نور