نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات سيستم‌هاي كنترل خطي دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات سيستم‌هاي كنترل خطي پيام نور

عنوان درس: سيستم‌هاي كنترل خطي ، سيستمهاي كنترل خطي

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی پیام نور

عنوان درس: سیستم‌های کنترل خطی ، سیستمهای کنترل خطی

کد درس: ۱۱۱۵۲۰۸ – ۱۳۱۹۰۴۸ – ۱۵۱۱۰۲۸

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری ، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۲۰۸ – ، مهندسی برق – گرایش الکترونیک ، مهندسی برق – گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق – گرایش قدرت ، مهندسی برق گرایش کنترل ، مهندسی برق – گرایش مخابرات ، مهندسی پزشکی – بالینی ۱۳۱۹۰۴۸ – ، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۲۸

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی پیام نور

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات سیستم‌های کنترل خطی دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

  • نمونه سوالات سیستمهای کنترل خطی پیام نور
  • نمونه سوال سیستم های کنترل خطی پیام نور
  • نمونه سوال پیام نور سیستمهای کنترل خطی