نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات طراحي سيستم‌هاي VLSI دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات طراحي سيستم‌هاي VLSI پيام نور

عنوان درس: طراحي مدارهاي VLSI ، طراحي سيستم‌هاي VLSI

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI پیام نور

عنوان درس: طراحی مدارهای VLSI ، طراحی سیستم‌های VLSI

کد درس: ۱۱۱۵۲۰۵ – ۱۳۱۹۱۷۵

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۲۰۵ – ، مهندسی برق – گرایش الکترونیک ۱۳۱۹۱۷۵

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI پیام نور

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات طراحی سیستم‌های VLSI دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان