نمونه سوالات فصل به فصل حسابرسی پیشرفته با پاسخنامه تشریحیتعداد صفحه : 27 فرمت فایل:  doc و  Pdf قابل ویرایش و جابجایی           فصل1 –  حسابرسی عملیاتی سئوال (1): تعریف حسابرسی عملیاتی و 4 موضوع مشترک آنرا بنویسید؟ تعریف: عبارت است از فرایند منظم و روشمند برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات . چهار موضوع مشترك: هدفها : آنچه سازمان می کوشد بدان دست یابد، داده ها : منابع مادی، انسانی و مالی که واحد تجاری به کار می برد یا مصرف می کند، ستانده ها : محصولِ فعالیتها مانند کالاها، خدمات و یا سایر نتایج فعالیتها : عملیاتی که از طریق آن واحد تجاری منابع خود ) داده ها ( را تبدیل به محصول ) ستانده ها ( می کند   سئوال (2): اهداف حسابرسی عملیاتی را بنویسید؟ – ارزیابی عملکرد در مقایسه با هدفهای تعیین شده به وسیله مدیریت . – شناسایی فرصتهای بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادی و کارایی واثر …