نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات مباني جمعيت شناسي دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات مباني جمعيت شناسي پيام نور

عنوان درس: مباني جمعيت شناسي

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی پیام نور

عنوان درس: مبانی جمعیت شناسی

کد درس: ۱۲۲۲۰۰۷ – ۱۲۲۲۰۷۵ – ۱۲۲۲۱۴۹ – ۱۲۲۲۱۹۲ – ۱۲۲۲۲۲۲

رشته تحصیلی/ کد درس: علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) ، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) ۱۲۲۲۰۰۷ – ، آمار ۱۲۲۲۰۷۵ – ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۹ – ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۱۹۲ – ، آمار و کاربردها ، علوم کامپیوتر ؛ ریاضیات و کاربردها ۱۲۲۲۲۲۲

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی پیام نور

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با جواب

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان