نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات مباني ماتريس ها و جبر خطي دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات مباني ماتريس ها و جبر خطي پيام نور

عنوان درس: جبر خطي ، مباني ماتريس ها و جبر خطي

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی پیام نور

عنوان درس: جبر خطی ، مبانی ماتریس ها و جبر خطی

کد درس: ۱۱۱۱۰۴۰ – ۱۱۱۱۳۲۰ – ۱۱۱۱۴۳۵

رشته تحصیلی/ کد درس: ریاضی (کاربردی) ، ریاضی (محض) ۱۱۱۱۰۴۰ – ، علوم کامپیوتر ، ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۳۲۰ – ، مهندسی برق گرایش کنترل ، مهندسی صنایع ، مهندسی برق – گرایش مخابرات ۱۱۱۱۴۳۵

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی پیام نور

دانلود نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات مبانی ماتریس ها و جبر خطی دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان