نمونه سوالات مدار منطقی پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات مدار منطقي دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات مدار منطقي پيام نور

شناسه محصول: 189 دسته: , , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات مدار منطقی دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات مدار منطقی پیام نور

 

عنوان درس: مدار منطقی‌، مدارهای منطقی

کد درس: ۱۱۱۵۰۷۶ – ۱۱۱۵۱۳۹ – ۱۱۱۵۱۹۷ – ۱۱۱۹۰۰۹ – ۱۵۱۱۰۷۷

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶- ، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری، مهندس کامپیوتر (گرایش نرم‌افزار) مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)،‌ مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹-، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷-، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ – مهندسی برق (گرایش الکترونیک)، مهندسی برق-گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)، مهندسی برق-گرایش قدرت، مهندسی برق گرایش کنترل، مهندسی برق-گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی-بالینی – گرایش بیومتریال،‌ مهندسی پزشکی- گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

 

این محصول شامل دانلود تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

دانلود نمونه سوالات مدار منطقی نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدار منطقی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدار منطقی نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدار منطقی تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات مدار منطقی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدار منطقی نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدار منطقی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدار منطقی نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدار منطقی تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدار منطقی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدار منطقی نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات مدار منطقی پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

  • نمونه سوالات مدار منطقی
  • نمونه سوالات مدار منطقی
  • نمونه سوالات مدار منطقی همراه با جواب
  • نمونه سوالات مدار منطقی پیام نور
  • نمونه سوالات مدار منطقی با پاسخ تشریحی
  • نمونه سوالات مدار منطقی با جواب
  • نمونه سوالات مدار منطقی پیام نور با پاسخ
  • نمونه سوالات مدار منطقی رشته برق
  • نمونه سوالات مدار منطقی تهران جنوب
  • نمونه سوالات مدار منطقی دانشگاه شریف

   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه شریف   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه تهران   نمونه سوالات مدار منطقی رشته برق   نمونه سوالات مدار منطقی همراه با جواب دانشگاه ازاد   نمونه سوالات مدار منطقی رشته کامپیوتر   نمونه سوالات مدار منطقی موریس مانو   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه آزاد   نمونه سوالات مدار منطقی کاردانی   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه شریف   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه تهران   نمونه سوالات مدار منطقی رشته برق   نمونه سوالات مدار منطقی همراه با جواب دانشگاه ازاد   نمونه سوالات مدار منطقی رشته کامپیوتر   نمونه سوالات مدار منطقی موریس مانو   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه آزاد   نمونه سوالات مدار منطقی کاردانی   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه شریف   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه تهران   نمونه سوالات مدار منطقی رشته برق   نمونه سوالات مدار منطقی همراه با جواب دانشگاه ازاد   نمونه سوالات مدار منطقی رشته کامپیوتر   نمونه سوالات مدار منطقی موریس مانو   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه آزاد   نمونه سوالات مدار منطقی کاردانی   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه شریف   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه تهران   نمونه سوالات مدار منطقی رشته برق   نمونه سوالات مدار منطقی همراه با جواب دانشگاه ازاد   نمونه سوالات مدار منطقی رشته کامپیوتر   نمونه سوالات مدار منطقی موریس مانو   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه آزاد   نمونه سوالات مدار منطقی کاردانی   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه شریف   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه تهران   نمونه سوالات مدار منطقی رشته برق   نمونه سوالات مدار منطقی همراه با جواب دانشگاه ازاد   نمونه سوالات مدار منطقی رشته کامپیوتر   نمونه سوالات مدار منطقی موریس مانو   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه آزاد   نمونه سوالات مدار منطقی کاردانی   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه شریف   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه تهران   نمونه سوالات مدار منطقی رشته برق   نمونه سوالات مدار منطقی همراه با جواب دانشگاه ازاد   نمونه سوالات مدار منطقی رشته کامپیوتر   نمونه سوالات مدار منطقی موریس مانو   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه آزاد   نمونه سوالات مدار منطقی کاردانی   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه شریف   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه تهران   نمونه سوالات مدار منطقی رشته برق   نمونه سوالات مدار منطقی همراه با جواب دانشگاه ازاد   نمونه سوالات مدار منطقی رشته کامپیوتر   نمونه سوالات مدار منطقی موریس مانو   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه آزاد   نمونه سوالات مدار منطقی کاردانی   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه شریف   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه تهران   نمونه سوالات مدار منطقی رشته برق   نمونه سوالات مدار منطقی همراه با جواب دانشگاه ازاد   نمونه سوالات مدار منطقی رشته کامپیوتر   نمونه سوالات مدار منطقی موریس مانو   نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه آزاد   نمونه سوالات مدار منطقی کاردانی