نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات مستند سازي نرم افزار دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات مستند سازي نرم افزار پيام نور

عنوان درس: مستند سازي نرم افزار

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار پیام نور

عنوان درس: مستند سازی نرم افزار

کد درس: ۱۱۱۹۰۱۶

رشته تحصیلی/ کد درس: علوم کامپیوتر ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۹۰۱۶

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار پیام نور

دانلود نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی  و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات مستند سازی نرم افزار دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان