نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات معماري سيستمهاي كامپيوتري دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات معماري سيستمهاي كامپيوتري پيام نور

عنوان درس: معماري سيستمهاي كامپيوتري ، معماري كامپيوتر

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری پیام نور

عنوان درس: معماری سیستمهای کامپیوتری ، معماری کامپیوتر

کد درس: ۱۱۱۵۲۱۲ – ۱۳۲۲۰۰۶

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۲۱۲ – ، مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ، مهندسی رباتیک ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن ، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری ، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۶

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری پیام نور

دانلود نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتری دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان