نمونه سوالات نظریه محاسبات پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات نظريه محاسبات دانشگاه پيام نور

 نمونه سوالات نظريه محاسبات پيام نور

عنوان درس: نظريه محاسبات ، نظريه محاسبه

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات نظریه محاسبات دانشگاه پیام نور

 نمونه سوالات نظریه محاسبات پیام نور

عنوان درس: نظریه محاسبات ، نظریه محاسبه

کد درس: ۱۱۱۱۱۰۷

رشته تحصیلی/ کد درس: علوم کامپیوتر ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۱۱۰۷

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

 نمونه سوالات نظریه محاسبات پیام نور

دانلود نمونه سوالات نظریه محاسبات نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات نظریه محاسبات تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نظریه محاسبات نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نظریه محاسبات نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات نظریه محاسبات نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نظریه محاسبات تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات نظریه محاسبات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تشریحی

دانلود نمونه سوالات نظریه محاسبات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نظریه محاسبات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات نظریه محاسبات نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحینمونه سوالات نظریه محاسبات پیام نور

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات نظریه محاسبات دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان