نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات گرافيك كامپيوتري 1 دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات گرافيك كامپيوتري 1 پيام نور

عنوان درس: گرافيك كامپيوتري ، گرافيك كامپيوتري 1

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ پیام نور

عنوان درس: گرافیک کامپیوتری ، گرافیک کامپیوتری ۱

کد درس: ۱۱۱۵۱۲۰ – ۱۱۱۵۱۵۵ – ۱۱۱۹۰۱۳

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ، مهندسی فناوری اطلاعات – سیستمهای چند رسانه‌ای ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر – نرم افزار (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۲۰- ، مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی) علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۵۵ – ، علوم کامپیوتر ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۹۰۱۳

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ پیام نور

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی  و تشریحی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

  • نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ پیام نور
  • نمونه سوال گرافیک کامپیوتری ۱ پیام نور با جواب
  • نمونه سوال گرافیک کامپیوتری ۱ پیام نور
  • دانلود نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ پیام نور
  • دانلود نمونه سوال گرافیک کامپیوتری ۱ پیام نور
  • دانلود رایگان نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری ۱ پیام نور