نمونه سوال پیام نور (سازماندهی واصلاح تشکیلات وروشها)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)نمونه سوال پیام نور (سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90) …