نمونه قرارداد خام فروش آهن آلاتفایل زیر شامل نمونه قرارداد خام فروش آهن آلات فایل word  و قابل ویرایش میباشد جامع و کامل شامل کلیه مفاد قانونی برای قرارداد فروش آهن آلات میباشد …