هیپاتیا

2,000 تومان

هیپاتیا – نخستین زن برجسته ریاضی‌دان

 زادروز         ۳۷۰   اسکندریه
درگذشت      ۴۱۵   کلیسای سزاریون اسکندریه
پیشه            ریاضی‌دان، فیلسوف
لقب     موزی،آخرین کتاب دارکتابخانه اسکندریه،نخستین بانوی ریاضی دان جهان
والدین      تئون اسکندرانی

توضیحات

هیپاتیا – نخستین زن برجسته ریاضی‌دان

 زادروز         ۳۷۰   اسکندریه
درگذشت      ۴۱۵   کلیسای سزاریون اسکندریه
پیشه            ریاضی‌دان، فیلسوف
لقب     موزی،آخرین کتاب دارکتابخانه اسکندریه،نخستین بانوی ریاضی دان جهان[۱]
والدین      تئون اسکندرانی

 

هیپاتیا- نخستین زن برجسته ریاضی‌دان

هیپاتیا فیلسوف زن نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته ریاضی‌دان وآخرین کتابدار کتابخانه اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه وریاضی در شهر اسکندریه بود و در علم نجوم تبحر داشت. وی در دوران حکومت روم بر مصر در اسکندریه زندگی می‌کرد و به دست مسیحیان و با تحریک کلیسا به اتهام جادوگری کشته شد.«هیپاتیا» بیانگر نقش ارزنده زنان در عرصه علم است[۲]

زندگی

پدرش تئون صاحب کرسی استادی دانشگاه بود او یک خورشید گرفتگی وماه گرفتگی کامل راثبت کرد وبعدها به سبب شرحهایی که به برخی ازآثارمهم نجوم وریاضیات یونانی مخصوصا «جدولهای آسان» بطلمیوس و اسطـرلاب نوشت به به سمت ریاست دانشگاه اسکندریه انتخاب شد]۳[.  او از ریاضی‌دانان مشهور و استاد دانشگاه اسکندریه بود.تئون،استاد ،معلم خصوصی وهم بازی دخترش بود.عشق او به زیبایی،شعر ،فلسفه وریاضیات به دخترش نیز سرایت کره بود.اومی گفت: ریاضی زبان شعراست،هر ریاضی دانی ناخواسته یک سخنور وشاعراست ]۴[.

پدر همه جزئیات زندگی ودقایق اوقات هیپاتیا رابرنامه ریزی ومدیریت کرد او تعلیماتی کامل و منظم در هنر، ادبیات، علوم،ریاضی و فلسفه نیز دید. و به ورزش‌هایی چون سوارکاری و شنا وکوهنوردی پرداخت. دوران کودکی هیپاتیا بیشتر در موزیوم سپری گشت ،او ساعتها درکنارپدرش مطالعه می کرد به بحث هایی که بین پدروهمکارانش پیش می آمدگوش داده ودرسخنرانیهایی که درسالن های بزرگ برگزارمی شد شرکت می کرد.دخترم حق فکر کردن برای خودت حفظ کن زیراحتی غلط فکرکردن بهتراز هرگز فکر نکردن است[۵].

او نه تنها ازپدرمی آموخت بلکه در کناراوکارهم می کرداودرویرایش بسیاری ازمتون قدیمی ریاضی وستاره شناسی پدرراهمراهی می نمود هی پاتیا وقتی پدر را در سیری بر سینتاکسیس (یا المجسطی) بطلمیوس ویا تهیه متن تجدید نظر شده عناصر (عناصر تقریباً تمام نوشته های بعدی اقلیدس به شمار می آید ) اثر اقلیدس یاری داد پدر درحاشیه کتاب ذکرکرد که تمام فصول را هیپاتیا دخترریاضیدانم بازبینی کرده است.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۲

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق درباره اولین زن ریاضی دان هیاتیا محصول را خریداری و دانلود نمائید.

تشکر از خریدتان