پاورپورنت تنظیم خانواده                نوع فایل : power point قابل ویرایش : 144 اسلاید   قسمتی از اسلاید ها :   •هيچيك از روش هاي پيشگيري از بارداري موجود از كارائي و اثربخشي صد درصد برخوردار نبوده و روش ايده آلي براي توصيه به كليه زوجين و در همه شرايط وجود ندارد. بلكه لازم است متقاضيان استفاده از پيشگيري از بارداري در جريان فرايند مشاوره ضمن كسب اطلاعات لازم و آشنايي با روش هاي در دسترس، روش مناسب را انتخاب نمايند. روش انتخابي و ايده آل براي هر زوج، روشي است كه متقاضي خود آن را انتخاب كرده و قادر به استفاده صحيح از آن است، به طوري كه روش انتخابي نه تنها از نظر فرد داوطلب، بلكه از نظر پزشكي نيز يك روش مناسب، موثر و مطمئن باشد. •قرص های یک مرحله ای(Monophasic Pill) میزان ثابتی هورمون در تمام قرص ها وجود دارد. دوزاژ ترکیبی یکسانی می باشند. •قرص های چند مرحله ای(Multiphasic Pill) میزان هورمون در قرص ها ی مصرفی در طول یک سیکل متغیر است و به نام های دو مرحله ای و سه مرحله ای شناخته می شوند.    نوعی قرص LD هستند که بر اساس سه مرح …