پاورپوینت آسیب های سوختگی

شناسه محصول: 825db52cb9d6 دسته:

توضیحات

پاورپوینت آسیب های سوختگی

پاورپوینت آسیب های سوختگی

پاورپوینت آسیب های سوختگی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۱
 
 
 
 
 
بخشی از متن
آسیب های سوختگی
جایگاه دوم بعد از تصادفات وسایل موتوری قرار دارد (غیر عمدی)
کاهش مصرف سیگار و الکل ارتباط مستقیم با کاهش صدمات سوختگی دارد
۳/۱میلیون نفر در سال به مراقبت های سوختگی نیاز دارند
زیر ۴ سال ۸۵% مربوط به آب جوش و ۱۳% مربوط به آتش
سوختگی با آب جوش در یک طرف صورت گردن بازو
سوختگی تمام کف دست در تماس با اجاق گاز و بخاری
سوختگی عمیق و ساده…

پاورپوینت آسیب های سوختگی

پاورپوینت آسیب های سوختگی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۱
 
 
 
 
 
بخشی از متن
آسیب های سوختگی
جایگاه دوم بعد از تصادفات وسایل موتوری قرار دارد (غیر عمدی)
کاهش مصرف سیگار و الکل ارتباط مستقیم با کاهش صدمات سوختگی دارد
۳/۱میلیون نفر در سال به مراقبت های سوختگی نیاز دارند
زیر ۴ سال ۸۵% مربوط به آب جوش و ۱۳% مربوط به آتش
سوختگی با آب جوش در یک طرف صورت گردن بازو
سوختگی تمام کف دست در تماس با اجاق گاز و بخاری
سوختگی عمیق و ساده…

پاورپوینت آسیب های سوختگی

پاورپوینت آسیب های سوختگی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۱
 
 
 
 
 
بخشی از متن
آسیب های سوختگی
جایگاه دوم بعد از تصادفات وسایل موتوری قرار دارد (غیر عمدی)
کاهش مصرف سیگار و الکل ارتباط مستقیم با کاهش صدمات سوختگی دارد
۳/۱میلیون نفر در سال به مراقبت های سوختگی نیاز دارند
زیر ۴ سال ۸۵% مربوط به آب جوش و ۱۳% مربوط به آتش
سوختگی با آب جوش در یک طرف صورت گردن بازو
سوختگی تمام کف دست در تماس با اجاق گاز و بخاری
سوختگی عمیق و ساده…

آموزش و پرورش