پاورپوینت آشنایی با انواع مواد

شناسه محصول: d04bc45ea9e2 دسته:

توضیحات

پاورپوینت آشنایی با انواع مواد

پاورپوینت آشنایی با انواع مواد

پاورپوینت آشنایی با انواع مواد
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۷۵
 
 
 
 
بخشی از متن
ضد افسردگی ها نوع ۱ شامل باربیتوراتها و خواب آورها
ضد افسردگی ها نوع ۲ –الکل واستنشاقی ها
بنزودیازپین ها و ضداضطراب های نسل ۲
روانگردانهای نوع ۱ (کوکائین ، آمفتامین )
روانگردانهای نوع ۲ (کافئین و نیکوتین )
افیونها
حشیش
توهم زاها
استروئید…

پاورپوینت آشنایی با انواع مواد

پاورپوینت آشنایی با انواع مواد
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۷۵
 
 
 
 
بخشی از متن
ضد افسردگی ها نوع ۱ شامل باربیتوراتها و خواب آورها
ضد افسردگی ها نوع ۲ –الکل واستنشاقی ها
بنزودیازپین ها و ضداضطراب های نسل ۲
روانگردانهای نوع ۱ (کوکائین ، آمفتامین )
روانگردانهای نوع ۲ (کافئین و نیکوتین )
افیونها
حشیش
توهم زاها
استروئید…

پاورپوینت آشنایی با انواع مواد

پاورپوینت آشنایی با انواع مواد
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۷۵
 
 
 
 
بخشی از متن
ضد افسردگی ها نوع ۱ شامل باربیتوراتها و خواب آورها
ضد افسردگی ها نوع ۲ –الکل واستنشاقی ها
بنزودیازپین ها و ضداضطراب های نسل ۲
روانگردانهای نوع ۱ (کوکائین ، آمفتامین )
روانگردانهای نوع ۲ (کافئین و نیکوتین )
افیونها
حشیش
توهم زاها
استروئید…

آموزش و پرورش