پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی

شناسه محصول: d438054d31c7 دسته:

توضیحات

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۸
 
 
 
 
بخشی از متن
تعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS :
۱: عفونت ادراری
الف – عفونت ادراری علامت دار
کد : UTI-SUTI
تعریف : عفونت ادراری علامت دار دست کم باید یکی از ویژگیهای زیر را داشته باشد :
ویژگی ۱ : بیمار دست کم یکی از علائم یا نــشانه های :
دمــای بالای °c38 ، تکرر ادرار ، ســوزش ادرار و درد سوپرا پوبیک شدید با لمس موضعی ، فوریت ادراری را…

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۸
 
 
 
 
بخشی از متن
تعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS :
۱: عفونت ادراری
الف – عفونت ادراری علامت دار
کد : UTI-SUTI
تعریف : عفونت ادراری علامت دار دست کم باید یکی از ویژگیهای زیر را داشته باشد :
ویژگی ۱ : بیمار دست کم یکی از علائم یا نــشانه های :
دمــای بالای °c38 ، تکرر ادرار ، ســوزش ادرار و درد سوپرا پوبیک شدید با لمس موضعی ، فوریت ادراری را…

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۸
 
 
 
 
بخشی از متن
تعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS :
۱: عفونت ادراری
الف – عفونت ادراری علامت دار
کد : UTI-SUTI
تعریف : عفونت ادراری علامت دار دست کم باید یکی از ویژگیهای زیر را داشته باشد :
ویژگی ۱ : بیمار دست کم یکی از علائم یا نــشانه های :
دمــای بالای °c38 ، تکرر ادرار ، ســوزش ادرار و درد سوپرا پوبیک شدید با لمس موضعی ، فوریت ادراری را…

آموزش و پرورش