پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین

شناسه محصول: 2f5c38126f8a دسته:

توضیحات

پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین

پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین

پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۵
 
 
 
 
ناوین
۱.تعریف
۲. اهمیت وجین
۳.شاخص های وجین منابع
۴.منابع مستثنی از وجین
۵. ابزارهای وجین
۶. شیوه کار وجین منابع
۷.اهداف وجین
۸.سرنوشت منابع وجین

پس از وجین

پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین

پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۵
 
 
 
 
ناوین
۱.تعریف
۲. اهمیت وجین
۳.شاخص های وجین منابع
۴.منابع مستثنی از وجین
۵. ابزارهای وجین
۶. شیوه کار وجین منابع
۷.اهداف وجین
۸.سرنوشت منابع وجین

پس از وجین

پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین

پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۵
 
 
 
 
ناوین
۱.تعریف
۲. اهمیت وجین
۳.شاخص های وجین منابع
۴.منابع مستثنی از وجین
۵. ابزارهای وجین
۶. شیوه کار وجین منابع
۷.اهداف وجین
۸.سرنوشت منابع وجین

پس از وجین

آموزش و پرورش