پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال ۹۰

پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال ۹۰

پاورپوینت  احکام مرتبط قانون بودجه سال 90

پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال ۹۰

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید: ۲۹ اسلاید
بعضی اسلایدها:
همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها
تبصره جزء (الف) بند ۴۰:
}کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده…

پاورپوینت  احکام مرتبط قانون بودجه سال 90

پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال ۹۰

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید: ۲۹ اسلاید
بعضی اسلایدها:
همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها
تبصره جزء (الف) بند ۴۰:
}کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده…

پاورپوینت  احکام مرتبط قانون بودجه سال 90

پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال ۹۰

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید: ۲۹ اسلاید
بعضی اسلایدها:
همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها
تبصره جزء (الف) بند ۴۰:
}کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده…

سایر رشته های علوم پایه

بودجه,احکام,قانون