پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک

شناسه محصول: 9ab29d08c675 دسته:

توضیحات

پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک

پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک

پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۴
 
 
 
 
 
مایع آمنیوتیک چیست؟
مایع آمنیوتیک ماده ای است که جنین رادر کیسه جنین احاطه کرده است .
در نیمه اول بارداری مایع آمنیوتیک دارای خصوصیات مایع خارج سلولی جنین است ودر نیمه دوم بارداری تکامل عملکرد کلیوی وتکامل مورفولوژیک پوست وغشاهای مخاطی را منعکس می کند ….

پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک

پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۴
 
 
 
 
 
مایع آمنیوتیک چیست؟
مایع آمنیوتیک ماده ای است که جنین رادر کیسه جنین احاطه کرده است .
در نیمه اول بارداری مایع آمنیوتیک دارای خصوصیات مایع خارج سلولی جنین است ودر نیمه دوم بارداری تکامل عملکرد کلیوی وتکامل مورفولوژیک پوست وغشاهای مخاطی را منعکس می کند ….

پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک

پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۴
 
 
 
 
 
مایع آمنیوتیک چیست؟
مایع آمنیوتیک ماده ای است که جنین رادر کیسه جنین احاطه کرده است .
در نیمه اول بارداری مایع آمنیوتیک دارای خصوصیات مایع خارج سلولی جنین است ودر نیمه دوم بارداری تکامل عملکرد کلیوی وتکامل مورفولوژیک پوست وغشاهای مخاطی را منعکس می کند ….

آموزش و پرورش