پاورپوینت اخلاق در آموزش

شناسه محصول: b7c86915e780 دسته:

توضیحات

پاورپوینت اخلاق در آموزش

پاورپوینت اخلاق در آموزش

پاورپوینت اخلاق در آموزش
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۸
 
 
 
 
 
 
پیشینه اخلاق در ایران
با نگاهی ژرف به تاریخ ایران و اسلام درمی یابیم که:
خواجه نظام الملک درصدد اخلاقی کردن سلطان سلجوقی است.
سعدی به سراغ مردم می رود تا اخلاق اجتماعی را آموزش دهد.
ابن ندیم متون خاصی را در زمینه اخلاق ارائه می دهد
خواجه نصیرالدین طوسی می آموزد که با عقل و دیدگاه فلسفی به مسائل بیندیشند
و عده ای از فلاسفه اعتقاد داشتند که اخلاق را…

پاورپوینت اخلاق در آموزش

پاورپوینت اخلاق در آموزش
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۸
 
 
 
 
 
 
پیشینه اخلاق در ایران
با نگاهی ژرف به تاریخ ایران و اسلام درمی یابیم که:
خواجه نظام الملک درصدد اخلاقی کردن سلطان سلجوقی است.
سعدی به سراغ مردم می رود تا اخلاق اجتماعی را آموزش دهد.
ابن ندیم متون خاصی را در زمینه اخلاق ارائه می دهد
خواجه نصیرالدین طوسی می آموزد که با عقل و دیدگاه فلسفی به مسائل بیندیشند
و عده ای از فلاسفه اعتقاد داشتند که اخلاق را…

پاورپوینت اخلاق در آموزش

پاورپوینت اخلاق در آموزش
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۸
 
 
 
 
 
 
پیشینه اخلاق در ایران
با نگاهی ژرف به تاریخ ایران و اسلام درمی یابیم که:
خواجه نظام الملک درصدد اخلاقی کردن سلطان سلجوقی است.
سعدی به سراغ مردم می رود تا اخلاق اجتماعی را آموزش دهد.
ابن ندیم متون خاصی را در زمینه اخلاق ارائه می دهد
خواجه نصیرالدین طوسی می آموزد که با عقل و دیدگاه فلسفی به مسائل بیندیشند
و عده ای از فلاسفه اعتقاد داشتند که اخلاق را…

آموزش و پرورش