پاورپوینت اخلاق مدیریت

شناسه محصول: d39ca7455f17 دسته:

توضیحات

پاورپوینت اخلاق مدیریت

پاورپوینت اخلاق مدیریت

پاورپوینت اخلاق مدیریت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۲
 
 
 
 
 
 
اخلاق چیست ؟
-در اخلاق صحبت از خوبی و بدی است .
در اخلاق مدیریت صحبت از خوبی و بدی عمل مدیریتی است .
-عمل مدیریتی وقتی در حوزه اخلاق مطرح میشود که : بین منافع سازمانی و مسئولیت اجتماعی مدیر تعارض بوجود آید…

پاورپوینت اخلاق مدیریت

پاورپوینت اخلاق مدیریت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۲
 
 
 
 
 
 
اخلاق چیست ؟
-در اخلاق صحبت از خوبی و بدی است .
در اخلاق مدیریت صحبت از خوبی و بدی عمل مدیریتی است .
-عمل مدیریتی وقتی در حوزه اخلاق مطرح میشود که : بین منافع سازمانی و مسئولیت اجتماعی مدیر تعارض بوجود آید…

پاورپوینت اخلاق مدیریت

پاورپوینت اخلاق مدیریت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۲
 
 
 
 
 
 
اخلاق چیست ؟
-در اخلاق صحبت از خوبی و بدی است .
در اخلاق مدیریت صحبت از خوبی و بدی عمل مدیریتی است .
-عمل مدیریتی وقتی در حوزه اخلاق مطرح میشود که : بین منافع سازمانی و مسئولیت اجتماعی مدیر تعارض بوجود آید…

آموزش و پرورش