پاورپوینت استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

توضیحات

پاورپوینت استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

پاورپوینت استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری


د انلود پاورپوینت با موضوع استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، در قالب pptx و در ۲۴ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   مقدمه تقسیمات کالبدی شهر واحدهای همسایگی نقشه های کاربری زمین سرانه های زمین شهری تراکم شهری تفکیک اراضی شهری اهم دیگر ضوابط آیین نامه تفکیک اراضی نکات مهم و آیین نامه اراضی مسکونی ضوابط و مقررات تأسیسات زیر بنایی اهم بررسی های لازم در برنامه ریزی و طراحی شبکه های تاسیسات زیربنائی حریم و محدوده   قسمتی از متن: نکات مهم و آیین نامه اراضی مسکونی: مساحت زمین از حد معمول (در صورتی که زمین به ساختمان خانه تک خانواری اختصاص دارد) افزایش پیدا نکند. تراکم به حد متوسط تنظیم گردد. حیاط ها به اندازه ای باشد که نور و هوا و سایر همسایگان را نگیرد و فضا برای بازی کودکان وجود داشته باشد. پارکینگ به اندازه کافی برای کلیه ساکنین خانه ها منظور شود و در هر محله نیز چنین فضایی وجود داشته باشد. تراکم باید مطابق پیش بینی طرح جامع باشد.   توضیحات : این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ” می باشد …

پاورپوینت استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری


د انلود پاورپوینت با موضوع استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، در قالب pptx و در ۲۴ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   مقدمه تقسیمات کالبدی شهر واحدهای همسایگی نقشه های کاربری زمین سرانه های زمین شهری تراکم شهری تفکیک اراضی شهری اهم دیگر ضوابط آیین نامه تفکیک اراضی نکات مهم و آیین نامه اراضی مسکونی ضوابط و مقررات تأسیسات زیر بنایی اهم بررسی های لازم در برنامه ریزی و طراحی شبکه های تاسیسات زیربنائی حریم و محدوده   قسمتی از متن: نکات مهم و آیین نامه اراضی مسکونی: مساحت زمین از حد معمول (در صورتی که زمین به ساختمان خانه تک خانواری اختصاص دارد) افزایش پیدا نکند. تراکم به حد متوسط تنظیم گردد. حیاط ها به اندازه ای باشد که نور و هوا و سایر همسایگان را نگیرد و فضا برای بازی کودکان وجود داشته باشد. پارکینگ به اندازه کافی برای کلیه ساکنین خانه ها منظور شود و در هر محله نیز چنین فضایی وجود داشته باشد. تراکم باید مطابق پیش بینی طرح جامع باشد.   توضیحات : این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ” می باشد …

پاورپوینت استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری


د انلود پاورپوینت با موضوع استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، در قالب pptx و در ۲۴ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   مقدمه تقسیمات کالبدی شهر واحدهای همسایگی نقشه های کاربری زمین سرانه های زمین شهری تراکم شهری تفکیک اراضی شهری اهم دیگر ضوابط آیین نامه تفکیک اراضی نکات مهم و آیین نامه اراضی مسکونی ضوابط و مقررات تأسیسات زیر بنایی اهم بررسی های لازم در برنامه ریزی و طراحی شبکه های تاسیسات زیربنائی حریم و محدوده   قسمتی از متن: نکات مهم و آیین نامه اراضی مسکونی: مساحت زمین از حد معمول (در صورتی که زمین به ساختمان خانه تک خانواری اختصاص دارد) افزایش پیدا نکند. تراکم به حد متوسط تنظیم گردد. حیاط ها به اندازه ای باشد که نور و هوا و سایر همسایگان را نگیرد و فضا برای بازی کودکان وجود داشته باشد. پارکینگ به اندازه کافی برای کلیه ساکنین خانه ها منظور شود و در هر محله نیز چنین فضایی وجود داشته باشد. تراکم باید مطابق پیش بینی طرح جامع باشد.   توضیحات : این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ” می باشد …

علوم انسانی

پاورپوینت استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری, استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری, تقسیمات کالبدی شهر, واحدهای همسایگی, نقشه ه