پاورپوینت استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)

شناسه محصول: 51ec76add3aa دسته:

توضیحات

پاورپوینت استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)

پاورپوینت استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)

پاورپوینت استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۴۰
 
 
 
 
 
بخشی از متن
کلوخه سازی
فرآیندکلوخه سازی معمولاً درمحل کارخانه ذوب آهن تأسیس می‌شود ، زیرا:
۱- مقاومت مکانیکی کلوخه در حمل و نقل کم است (هرچه به کوره بلند نزدیکتر، بهتر)
۲- قسمتی از مواد خام مثل: نرمه کک و مواد آهن‌دار درکارخانه ذوب آهن ایجاد می‌شود.
این کارخانه را می‌توان به قسمتهای زیر تقسیم کرد:
۱- تهیه و تعیین مقدارمواد خام…

پاورپوینت استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)

پاورپوینت استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۴۰
 
 
 
 
 
بخشی از متن
کلوخه سازی
فرآیندکلوخه سازی معمولاً درمحل کارخانه ذوب آهن تأسیس می‌شود ، زیرا:
۱- مقاومت مکانیکی کلوخه در حمل و نقل کم است (هرچه به کوره بلند نزدیکتر، بهتر)
۲- قسمتی از مواد خام مثل: نرمه کک و مواد آهن‌دار درکارخانه ذوب آهن ایجاد می‌شود.
این کارخانه را می‌توان به قسمتهای زیر تقسیم کرد:
۱- تهیه و تعیین مقدارمواد خام…

پاورپوینت استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)

پاورپوینت استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۴۰
 
 
 
 
 
بخشی از متن
کلوخه سازی
فرآیندکلوخه سازی معمولاً درمحل کارخانه ذوب آهن تأسیس می‌شود ، زیرا:
۱- مقاومت مکانیکی کلوخه در حمل و نقل کم است (هرچه به کوره بلند نزدیکتر، بهتر)
۲- قسمتی از مواد خام مثل: نرمه کک و مواد آهن‌دار درکارخانه ذوب آهن ایجاد می‌شود.
این کارخانه را می‌توان به قسمتهای زیر تقسیم کرد:
۱- تهیه و تعیین مقدارمواد خام…

آموزش و پرورش