پاورپوینت استراتژی تکنولوژی

شناسه محصول: aebb0840e385 دسته:

توضیحات

پاورپوینت استراتژی تکنولوژی

پاورپوینت استراتژی تکنولوژی

پاورپوینت استراتژی تکنولوژی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۹
 
 
 
 
بخشی از متن
تعریف استراتژی تکنولوژی
استراتژی تکنولوژی شرکت در یک افق مشخص ،مسیر های توسعه و پیشرفت فن آوری و همچنین کسب و بهره برداری از دانش های نو را مشخص می کند ( جعفرنژاد ۱۳۷۸ ). همچنین تکنولوژی مناسب را برای تولید محصول مناسب و با قیمت مناسب را تعیین کرده و مجموعه ای از اهداف و ابزارهای کنترل را برای رسیدن به آنها را در اختیار سازمان قرار می دهد ( براون ۱۹۹۸…

پاورپوینت استراتژی تکنولوژی

پاورپوینت استراتژی تکنولوژی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۹
 
 
 
 
بخشی از متن
تعریف استراتژی تکنولوژی
استراتژی تکنولوژی شرکت در یک افق مشخص ،مسیر های توسعه و پیشرفت فن آوری و همچنین کسب و بهره برداری از دانش های نو را مشخص می کند ( جعفرنژاد ۱۳۷۸ ). همچنین تکنولوژی مناسب را برای تولید محصول مناسب و با قیمت مناسب را تعیین کرده و مجموعه ای از اهداف و ابزارهای کنترل را برای رسیدن به آنها را در اختیار سازمان قرار می دهد ( براون ۱۹۹۸…

پاورپوینت استراتژی تکنولوژی

پاورپوینت استراتژی تکنولوژی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۹
 
 
 
 
بخشی از متن
تعریف استراتژی تکنولوژی
استراتژی تکنولوژی شرکت در یک افق مشخص ،مسیر های توسعه و پیشرفت فن آوری و همچنین کسب و بهره برداری از دانش های نو را مشخص می کند ( جعفرنژاد ۱۳۷۸ ). همچنین تکنولوژی مناسب را برای تولید محصول مناسب و با قیمت مناسب را تعیین کرده و مجموعه ای از اهداف و ابزارهای کنترل را برای رسیدن به آنها را در اختیار سازمان قرار می دهد ( براون ۱۹۹۸…

آموزش و پرورش