پاورپوینت استرس بلایا

شناسه محصول: 0870189a8fc1 دسته:

توضیحات

پاورپوینت استرس بلایا

پاورپوینت استرس بلایا

پاورپوینت استرس بلایا
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۶
 
 
 
 
بخشی از متن
بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه افرادی که در گروه امداد و نجات هستند با ۳ سؤال مواجه می شوند؟
۱-چه مسائل و واکنش های رواشناختی را بازماندگان تجربه می کنند.
۲-چه فاکتورهایی افراد را در معرض خطر مسائل ناشی از تطابق مجدد قرارمی دهد.
۳-چه کارهایی را می توان برای کاهش پیامدهای منفی روانشناختی ناشی از حوادث غیرمترقبه می توان انجام داد….

پاورپوینت استرس بلایا

پاورپوینت استرس بلایا
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۶
 
 
 
 
بخشی از متن
بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه افرادی که در گروه امداد و نجات هستند با ۳ سؤال مواجه می شوند؟
۱-چه مسائل و واکنش های رواشناختی را بازماندگان تجربه می کنند.
۲-چه فاکتورهایی افراد را در معرض خطر مسائل ناشی از تطابق مجدد قرارمی دهد.
۳-چه کارهایی را می توان برای کاهش پیامدهای منفی روانشناختی ناشی از حوادث غیرمترقبه می توان انجام داد….

پاورپوینت استرس بلایا

پاورپوینت استرس بلایا
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۶
 
 
 
 
بخشی از متن
بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه افرادی که در گروه امداد و نجات هستند با ۳ سؤال مواجه می شوند؟
۱-چه مسائل و واکنش های رواشناختی را بازماندگان تجربه می کنند.
۲-چه فاکتورهایی افراد را در معرض خطر مسائل ناشی از تطابق مجدد قرارمی دهد.
۳-چه کارهایی را می توان برای کاهش پیامدهای منفی روانشناختی ناشی از حوادث غیرمترقبه می توان انجام داد….

آموزش و پرورش