پاورپوینت اسیدها و خواص آنها

شناسه محصول: 00ea22490519 دسته:

توضیحات

پاورپوینت اسیدها و خواص آنها

پاورپوینت اسیدها و خواص آنها

پاورپوینت اسیدها و خواص آنها
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۴
 
 
 
 
بخشی از متن
ص اسیدها
– نقاط ذوب و جوش بالاتری از ترکیبات هم کربن خود دارند
۲- اسیدهای تا ۷ کربن در آب محلولند ولی بزرگتر از آن نامحلول
۳- با بازها واکنش داده و ایجاد نمک میکنند
۵- قابل تبدیل به مشتقاتی مانند اسیدهالیدها-استرها-انیدریدها وآمیدها هستند…

پاورپوینت اسیدها و خواص آنها

پاورپوینت اسیدها و خواص آنها
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۴
 
 
 
 
بخشی از متن
ص اسیدها
– نقاط ذوب و جوش بالاتری از ترکیبات هم کربن خود دارند
۲- اسیدهای تا ۷ کربن در آب محلولند ولی بزرگتر از آن نامحلول
۳- با بازها واکنش داده و ایجاد نمک میکنند
۵- قابل تبدیل به مشتقاتی مانند اسیدهالیدها-استرها-انیدریدها وآمیدها هستند…

پاورپوینت اسیدها و خواص آنها

پاورپوینت اسیدها و خواص آنها
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۴
 
 
 
 
بخشی از متن
ص اسیدها
– نقاط ذوب و جوش بالاتری از ترکیبات هم کربن خود دارند
۲- اسیدهای تا ۷ کربن در آب محلولند ولی بزرگتر از آن نامحلول
۳- با بازها واکنش داده و ایجاد نمک میکنند
۵- قابل تبدیل به مشتقاتی مانند اسیدهالیدها-استرها-انیدریدها وآمیدها هستند…

آموزش و پرورش