پاورپوینت افت تحصیلی در دانش‌آموزان

شناسه محصول: e106eda1d88f دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت افت تحصیلی در دانش‌آموزان

پاورپوینت افت تحصیلی در دانش‌آموزان


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۳۸ اسلاید بعضی از اسلایدها: ابعاد افت تحصیلی: ۱.در سطح خانواده ۲. در سطح مدرسه ۳. در سطح اجتماع ۴. در سطح دانش‌آموز که موضوع مورد بحث است که به شرح زیر ارائه می‌شود ۰ مشکلات شناختی ۰ مشکلات حسی و حرکتی ۰ اختلالات عاطفی رفتاری و مسائل وابسته عوامل فردی یا عوامل مربوط به کودک در ارتباط با افت تحصیلی عبارتند از :‌ مشکلات شناختی ۱- نارسایی هوشی یا ذهنی ( عقب ماندگی ذهنی) ناتوانی یادگیری ویژهالف – ناتوانی یادگیری تحصیلی ب – ناتوانی یادگیری تحولی اختلالات عاطفی – رفتاری: ۱. افسردگی ۲. اضطراب ۳. نافرمانی مقابله جویانه ۴.اختلال سلوک ۵.وسواس ۶.مشکلات درون نمود ۷.مشکلات برون نمود …

پاورپوینت افت تحصیلی در دانش‌آموزان


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۳۸ اسلاید بعضی از اسلایدها: ابعاد افت تحصیلی: ۱.در سطح خانواده ۲. در سطح مدرسه ۳. در سطح اجتماع ۴. در سطح دانش‌آموز که موضوع مورد بحث است که به شرح زیر ارائه می‌شود ۰ مشکلات شناختی ۰ مشکلات حسی و حرکتی ۰ اختلالات عاطفی رفتاری و مسائل وابسته عوامل فردی یا عوامل مربوط به کودک در ارتباط با افت تحصیلی عبارتند از :‌ مشکلات شناختی ۱- نارسایی هوشی یا ذهنی ( عقب ماندگی ذهنی) ناتوانی یادگیری ویژهالف – ناتوانی یادگیری تحصیلی ب – ناتوانی یادگیری تحولی اختلالات عاطفی – رفتاری: ۱. افسردگی ۲. اضطراب ۳. نافرمانی مقابله جویانه ۴.اختلال سلوک ۵.وسواس ۶.مشکلات درون نمود ۷.مشکلات برون نمود …

پاورپوینت افت تحصیلی در دانش‌آموزان


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۳۸ اسلاید بعضی از اسلایدها: ابعاد افت تحصیلی: ۱.در سطح خانواده ۲. در سطح مدرسه ۳. در سطح اجتماع ۴. در سطح دانش‌آموز که موضوع مورد بحث است که به شرح زیر ارائه می‌شود ۰ مشکلات شناختی ۰ مشکلات حسی و حرکتی ۰ اختلالات عاطفی رفتاری و مسائل وابسته عوامل فردی یا عوامل مربوط به کودک در ارتباط با افت تحصیلی عبارتند از :‌ مشکلات شناختی ۱- نارسایی هوشی یا ذهنی ( عقب ماندگی ذهنی) ناتوانی یادگیری ویژهالف – ناتوانی یادگیری تحصیلی ب – ناتوانی یادگیری تحولی اختلالات عاطفی – رفتاری: ۱. افسردگی ۲. اضطراب ۳. نافرمانی مقابله جویانه ۴.اختلال سلوک ۵.وسواس ۶.مشکلات درون نمود ۷.مشکلات برون نمود …

عمومی و آزاد

افت ,تحصیلی ,دانش آموز