پاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب – ۴۰ اسلایدپاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب ويژگيهاي اقليمي خصوصيات آب و هوايي جهت وزش باد در روز و شب بازشوها مصالح مصرفی داکت ويژگيهاي معماري بومي در مناطق معتدل و مرطوب بافت شهري خصوصيات كلي بافت شهري و روستايي: ساختمان ها جدا از هم فرم بنا برونگرايي چيست؟ خصوصيات كلي آنها به این شرح مي باشد: ساختمانها با پوشش شيبدار وجود ايوان در اطراف ساختمان وجود تلار عدم وجود زير زمين ارتفاع بناها از سطح زمين نما ايوان و تلار اندود   …