پاورپوینت بررسی نیاز به در مان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶تا۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران                نوع فایل: power point قابل ویرایش 21 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: اهداف: هدف كلي: سنجش جزء سلامت دنداني(DHC)شاخص نياز به درمان ارتودنسي (IOTN) در نوجوانان 16-14 ساله دبيرستان‌هاي منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1382. اهداف جزئي: 1ـ تعيين رابطه جنس با نياز به درمان هاي ارتودنسي در نوجوانان 16-14 ساله دبيرستان‌هاي منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1382. 2ـ تعيين رابطه سن با نياز به درمان‌هاي ارتودنسي در نوجوانان 16-14 ساله دبيرستان هاي منطقه 19 آموزش و پروش شهر تهران در سال 1382.   فهرست مطالب و اسلایدها: اهداف هدف كلي اهداف جزئي جدول1: توزيع دانش‌آموزان معاينه شده به تفكيك نوع مدرسه و جنس در منطقه 19 آموزش جدول2 : توزيع عوامل ايجاد كننده نياز به درمان‌هاي ارتودنسي در دانش‌آموزان 16-14 ساله دبيرستاني منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1382. جدول 3  (الف) : توزيع نياز به درمان‌هاي ارتودنسي در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهر …