پاورپوینت بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک ۲۰۰۴ آتن

پاورپوینت بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک ۲۰۰۴ آتن

پاورپوینت  بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک 2004 آتن

پاورپوینت بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک ۲۰۰۴ آتن

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید: ۷۶ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 هدف دهکده ورزشکاران :
فراهم کردن امکانات خوب با استاندارد های عالی برای ۱۰۵۰۰ ورزشکار و اعضای رسمی تیمها که شامل سه بخش میباشد: ۱)منطقه مسکونی ۲)منطقه بین المللی ۳) منطقه عمومی
دهکده دارای پنج منطقه خروجی و سه نقطه کنترل ورودی که برای ورزشکاران، اعضای رسمی تیمها و کارمندان معتبربدون محدودیت خواهد بود.
وظایف بخش اسکان در طول دوره قبل از بازیها :
ودر…

پاورپوینت  بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک 2004 آتن

پاورپوینت بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک ۲۰۰۴ آتن

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید: ۷۶ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 هدف دهکده ورزشکاران :
فراهم کردن امکانات خوب با استاندارد های عالی برای ۱۰۵۰۰ ورزشکار و اعضای رسمی تیمها که شامل سه بخش میباشد: ۱)منطقه مسکونی ۲)منطقه بین المللی ۳) منطقه عمومی
دهکده دارای پنج منطقه خروجی و سه نقطه کنترل ورودی که برای ورزشکاران، اعضای رسمی تیمها و کارمندان معتبربدون محدودیت خواهد بود.
وظایف بخش اسکان در طول دوره قبل از بازیها :
ودر…

پاورپوینت  بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک 2004 آتن

پاورپوینت بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک ۲۰۰۴ آتن

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید: ۷۶ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 هدف دهکده ورزشکاران :
فراهم کردن امکانات خوب با استاندارد های عالی برای ۱۰۵۰۰ ورزشکار و اعضای رسمی تیمها که شامل سه بخش میباشد: ۱)منطقه مسکونی ۲)منطقه بین المللی ۳) منطقه عمومی
دهکده دارای پنج منطقه خروجی و سه نقطه کنترل ورودی که برای ورزشکاران، اعضای رسمی تیمها و کارمندان معتبربدون محدودیت خواهد بود.
وظایف بخش اسکان در طول دوره قبل از بازیها :
ودر…

سایر رشته های علوم پایه

بررسی,اسکان,تغذیه,بازیهای,قطر و المپیک