پاورپوینت بررسی کتابخانه ملی چین – ۳۷ اسلایدپاورپوینت بررسی کتابخانه ملی چین – 37 اسلاید فهرست مطالب   تاريخچه   ساختمان   ساختمان جديد   بخش ها   بخش گردآوري موادكمياب   بخش تحقيق در علم كتابداري   بخش استراحت مراجعين   بخش فعاليت‌هاي دانشگاهي   بخش انتظار مراجعين   بخش خدمات مطالعه و امانت   بخش جست وجوي منابع    بخش برگزاري مراسم   سالن همايشات رسمي   فعاليت‌ها و خدمات   كارمندان   مجموعه ها   ورودي ها   انتشارات   نشريات ادواري    منابع …