پاورپوینت برنامه ریزی فرض پایه برای آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران-صنایع پتروشیمی -۲۴ اسلایدمدل مفهومی پروژه آینده‌نگاری مروری بر مفاهیم اصلی روش خروجی‏های روش برنامه‏ ریزی فرض ‏پایه فرض های دوگانه در برنامه افق 1404 فهرست فرض های نهایی صنعت پتروشیمی 2) حاکم شدن منافع جمعی در جامعه ایران در افق 1404 3) رعایت کامل قوانین زیست‏محیطیِ ملی و جهانیِ در افق 1404 5) افزایش سطح توانمندی فناورانه در افق 1404 14) شکل دهی لجستیک و زنجیره تامین تخصصی و اختصاصی پتروشیمی در افق 1404 به همراه سایر عناوین و توضیحات مربوطه … …