پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان

شناسه محصول: 1b6b84a517d8 دسته:

توضیحات

پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان

پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان

پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۳
 
 
 
 
 
تامین شرایط فیزیکی برای قالیبافان
تامین شرایط مناسب دما و رطوبت
تامین روشنایی مناسب
شرایط جوی محیط کار
کمیات‌ مهم‌ و اصلی‌ در ارزیابی‌ شرایط جوی‌ محیط کار:
درجات‌ حرات‌: شامل‌ دمای‌ خشک ‌ ta، دمای‌ تر tw، دمای‌ گویسان‌ tg دمای بدن و میانگین‌ دمای‌تشعشعی‌ MRT.
سرعت‌ جریان‌ هوا: در استرس‌ برودتی‌ و…

پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان

پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۳
 
 
 
 
 
تامین شرایط فیزیکی برای قالیبافان
تامین شرایط مناسب دما و رطوبت
تامین روشنایی مناسب
شرایط جوی محیط کار
کمیات‌ مهم‌ و اصلی‌ در ارزیابی‌ شرایط جوی‌ محیط کار:
درجات‌ حرات‌: شامل‌ دمای‌ خشک ‌ ta، دمای‌ تر tw، دمای‌ گویسان‌ tg دمای بدن و میانگین‌ دمای‌تشعشعی‌ MRT.
سرعت‌ جریان‌ هوا: در استرس‌ برودتی‌ و…

پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان

پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۳
 
 
 
 
 
تامین شرایط فیزیکی برای قالیبافان
تامین شرایط مناسب دما و رطوبت
تامین روشنایی مناسب
شرایط جوی محیط کار
کمیات‌ مهم‌ و اصلی‌ در ارزیابی‌ شرایط جوی‌ محیط کار:
درجات‌ حرات‌: شامل‌ دمای‌ خشک ‌ ta، دمای‌ تر tw، دمای‌ گویسان‌ tg دمای بدن و میانگین‌ دمای‌تشعشعی‌ MRT.
سرعت‌ جریان‌ هوا: در استرس‌ برودتی‌ و…

آموزش و پرورش