پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی

شناسه محصول: e261ac939dba دسته:

توضیحات

پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی

پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی

پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۵۱
 
 
 
 
 
 
مقدمه
علل توجه به شرائط فیزیکی محیط کار
افزایش بازده کار؛
جلوگیری از سوانح و حوادث؛
تاثیر روحی-روانی بر کارگران؛
”افزایش بهره وری“
دمای محیط کار
دمای مطلوب محیط کار:
۲۱-۱۸ درجه سانتیگراد
دمای مطلوب بدن در محیط کار:
۳۸-۳۶ درجه سانتیگراد
عوامل مؤثر بر دمای محیط کار:
خصوصیات فردی، نوع پوشش،کیفیت هوای محیط…

پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی

پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۵۱
 
 
 
 
 
 
مقدمه
علل توجه به شرائط فیزیکی محیط کار
افزایش بازده کار؛
جلوگیری از سوانح و حوادث؛
تاثیر روحی-روانی بر کارگران؛
”افزایش بهره وری“
دمای محیط کار
دمای مطلوب محیط کار:
۲۱-۱۸ درجه سانتیگراد
دمای مطلوب بدن در محیط کار:
۳۸-۳۶ درجه سانتیگراد
عوامل مؤثر بر دمای محیط کار:
خصوصیات فردی، نوع پوشش،کیفیت هوای محیط…

پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی

پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۵۱
 
 
 
 
 
 
مقدمه
علل توجه به شرائط فیزیکی محیط کار
افزایش بازده کار؛
جلوگیری از سوانح و حوادث؛
تاثیر روحی-روانی بر کارگران؛
”افزایش بهره وری“
دمای محیط کار
دمای مطلوب محیط کار:
۲۱-۱۸ درجه سانتیگراد
دمای مطلوب بدن در محیط کار:
۳۸-۳۶ درجه سانتیگراد
عوامل مؤثر بر دمای محیط کار:
خصوصیات فردی، نوع پوشش،کیفیت هوای محیط…

آموزش و پرورش