پاورپوینت بیماری های عروقی مغز

پاورپوینت بیماری های عروقی مغز

پاورپوینت بیماری های عروقی مغز

پاورپوینت بیماری های عروقی مغز

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید: ۱۹ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 انواع سکته های ایسکمیک:
۱.سکته های ترومبوتیک شریان های بزرگ(۲۰%)
۲.سکته های ترومبوتیک شریان های کوچک نفوذ کننده(۲۵%)
۳.سکته های آمبولیک کاردیوژنیک(۲۰%)
۴.سکته های دارای منشا نامعلوم(۳۰%)
۵.سایر سکته ها(۵%)
تظاهرات بالینی: سکته مغزی بسته به محل ضایعه، انداز‌ه محلی که پرفیوژن کافی ندارد و مقدار جریان خون جانبی (کولترال)، نقایص عصبی گوناگونی ایجاد…

پاورپوینت بیماری های عروقی مغز

پاورپوینت بیماری های عروقی مغز

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید: ۱۹ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 انواع سکته های ایسکمیک:
۱.سکته های ترومبوتیک شریان های بزرگ(۲۰%)
۲.سکته های ترومبوتیک شریان های کوچک نفوذ کننده(۲۵%)
۳.سکته های آمبولیک کاردیوژنیک(۲۰%)
۴.سکته های دارای منشا نامعلوم(۳۰%)
۵.سایر سکته ها(۵%)
تظاهرات بالینی: سکته مغزی بسته به محل ضایعه، انداز‌ه محلی که پرفیوژن کافی ندارد و مقدار جریان خون جانبی (کولترال)، نقایص عصبی گوناگونی ایجاد…

پاورپوینت بیماری های عروقی مغز

پاورپوینت بیماری های عروقی مغز

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید: ۱۹ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 انواع سکته های ایسکمیک:
۱.سکته های ترومبوتیک شریان های بزرگ(۲۰%)
۲.سکته های ترومبوتیک شریان های کوچک نفوذ کننده(۲۵%)
۳.سکته های آمبولیک کاردیوژنیک(۲۰%)
۴.سکته های دارای منشا نامعلوم(۳۰%)
۵.سایر سکته ها(۵%)
تظاهرات بالینی: سکته مغزی بسته به محل ضایعه، انداز‌ه محلی که پرفیوژن کافی ندارد و مقدار جریان خون جانبی (کولترال)، نقایص عصبی گوناگونی ایجاد…

پزشکی عمومی

بیماری,عروق,مغز