پاورپوینت بیماریهای برنج(تصاویر کامل و جزئیات)

شناسه محصول: fe9255c03713 دسته:

توضیحات

پاورپوینت بیماریهای برنج(تصاویر کامل و جزئیات)

پاورپوینت بیماریهای برنج(تصاویر کامل و جزئیات)

پاورپوینت بیماریهای برنج(تصاویر کامل و جزئیات)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۰
 
 
 
 
 
پاورپوینت بخش هایی به زبان انگلیسی می باشد و اکثر اسلایدها به صورت تصایر و توضیحات مختصر می باشد.
بخشی از متن:
رنگ پریدگی
لکه های نواری کلروزه حاشیه کمرنگ
پیچیدگی
پژمردگی
فاقد خوشه یا دارای خوشه های ضعیف…

پاورپوینت بیماریهای برنج(تصاویر کامل و جزئیات)

پاورپوینت بیماریهای برنج(تصاویر کامل و جزئیات)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۰
 
 
 
 
 
پاورپوینت بخش هایی به زبان انگلیسی می باشد و اکثر اسلایدها به صورت تصایر و توضیحات مختصر می باشد.
بخشی از متن:
رنگ پریدگی
لکه های نواری کلروزه حاشیه کمرنگ
پیچیدگی
پژمردگی
فاقد خوشه یا دارای خوشه های ضعیف…

پاورپوینت بیماریهای برنج(تصاویر کامل و جزئیات)

پاورپوینت بیماریهای برنج(تصاویر کامل و جزئیات)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۰
 
 
 
 
 
پاورپوینت بخش هایی به زبان انگلیسی می باشد و اکثر اسلایدها به صورت تصایر و توضیحات مختصر می باشد.
بخشی از متن:
رنگ پریدگی
لکه های نواری کلروزه حاشیه کمرنگ
پیچیدگی
پژمردگی
فاقد خوشه یا دارای خوشه های ضعیف…

آموزش و پرورش