پاورپوینت بیماریهای ریوی

شناسه محصول: 9b6988a0f6dc دسته:

توضیحات

پاورپوینت بیماریهای ریوی

پاورپوینت بیماریهای ریوی

پاورپوینت بیماریهای ریوی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۰۸
 
 
 
 
 
 
 
 
بیماری های تحدیدی ریه
بیماری های تحدیدی ریه
– بیماری تحدیدی که با کاهش انبساط پارانشیم ریه به همراه کاهش ظرفیت تام ریه مشخص می گردد .
، FVC کاهش یافته و میزان جریان بازدمی طبیعی یا به تناسب کاهش یافته است
بنابراین نسبت FVC , FEV1 نزدیک به طبیعی است .
نقص تحدیدی در دو وضعیت عمومی روی می دهد:
اختلالات خارج ریوی که توانایی دیواره قفسه سینه را برای…

پاورپوینت بیماریهای ریوی

پاورپوینت بیماریهای ریوی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۰۸
 
 
 
 
 
 
 
 
بیماری های تحدیدی ریه
بیماری های تحدیدی ریه
– بیماری تحدیدی که با کاهش انبساط پارانشیم ریه به همراه کاهش ظرفیت تام ریه مشخص می گردد .
، FVC کاهش یافته و میزان جریان بازدمی طبیعی یا به تناسب کاهش یافته است
بنابراین نسبت FVC , FEV1 نزدیک به طبیعی است .
نقص تحدیدی در دو وضعیت عمومی روی می دهد:
اختلالات خارج ریوی که توانایی دیواره قفسه سینه را برای…

پاورپوینت بیماریهای ریوی

پاورپوینت بیماریهای ریوی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۰۸
 
 
 
 
 
 
 
 
بیماری های تحدیدی ریه
بیماری های تحدیدی ریه
– بیماری تحدیدی که با کاهش انبساط پارانشیم ریه به همراه کاهش ظرفیت تام ریه مشخص می گردد .
، FVC کاهش یافته و میزان جریان بازدمی طبیعی یا به تناسب کاهش یافته است
بنابراین نسبت FVC , FEV1 نزدیک به طبیعی است .
نقص تحدیدی در دو وضعیت عمومی روی می دهد:
اختلالات خارج ریوی که توانایی دیواره قفسه سینه را برای…

آموزش و پرورش