پاورپوینت بیماری متاگونیموس یوکوگاوایی

شناسه محصول: 8ab5fa54fd4c دسته:

توضیحات

پاورپوینت بیماری متاگونیموس یوکوگاوایی

پاورپوینت بیماری متاگونیموس یوکوگاوایی

پاورپوینت بیماری متاگونیموس یوکوگاوایی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۰
 
 
 
 
چرخه زندگی
میزبانان قطعی عبارتند از: سگ، گربه، خوک، مرغ ماهیخوار و احتمالا سایر پرندگان ماهیخوار.
کرم بالغ با این خصوصیات مشخص می شود :
(۱)اندازه کوچک، ۴/۱ در ۶/۰ میلی متر
(۲)گلابی شکل، با انتهای خلفی گرد و قدامی تیز
(۳) کوتیکول پوشیده از خارهای ریز پولک مانند، با وفور زیاد در انتهای قدامی…

پاورپوینت بیماری متاگونیموس یوکوگاوایی

پاورپوینت بیماری متاگونیموس یوکوگاوایی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۰
 
 
 
 
چرخه زندگی
میزبانان قطعی عبارتند از: سگ، گربه، خوک، مرغ ماهیخوار و احتمالا سایر پرندگان ماهیخوار.
کرم بالغ با این خصوصیات مشخص می شود :
(۱)اندازه کوچک، ۴/۱ در ۶/۰ میلی متر
(۲)گلابی شکل، با انتهای خلفی گرد و قدامی تیز
(۳) کوتیکول پوشیده از خارهای ریز پولک مانند، با وفور زیاد در انتهای قدامی…

پاورپوینت بیماری متاگونیموس یوکوگاوایی

پاورپوینت بیماری متاگونیموس یوکوگاوایی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۰
 
 
 
 
چرخه زندگی
میزبانان قطعی عبارتند از: سگ، گربه، خوک، مرغ ماهیخوار و احتمالا سایر پرندگان ماهیخوار.
کرم بالغ با این خصوصیات مشخص می شود :
(۱)اندازه کوچک، ۴/۱ در ۶/۰ میلی متر
(۲)گلابی شکل، با انتهای خلفی گرد و قدامی تیز
(۳) کوتیکول پوشیده از خارهای ریز پولک مانند، با وفور زیاد در انتهای قدامی…

آموزش و پرورش