پاورپوینت بیماری هتروفیس هتروفیس

شناسه محصول: f5b8a20b34a9 دسته:

توضیحات

پاورپوینت بیماری هتروفیس هتروفیس

پاورپوینت بیماری هتروفیس هتروفیس

پاورپوینت بیماری هتروفیس هتروفیس
نام بیماری: هتروفیازیس
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۱
 
 
 
 
 
 
چرخه زندگی
این کرم انکل طبیعی انسان و پستانداران ماهیخوار اهلی و وحشی است.
این ترماتود گلابی شکل و خاکستری رنگ با خصوصیات زیر شناسایی می شود:
(۱) اندازه کوچک ۱/۳ در ۵/. میلی متر
(۲) کوتیکول پوشیده از خارهای پولک مانند
(۳) یک بادکش بزرگ مرکزی در قسمت قدامی ثلث میانی بدن
(۴) بادکش تناسلی قابل برجسته شدن و غیر چسبنده، در حد خلفی…

پاورپوینت بیماری هتروفیس هتروفیس

پاورپوینت بیماری هتروفیس هتروفیس
نام بیماری: هتروفیازیس
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۱
 
 
 
 
 
 
چرخه زندگی
این کرم انکل طبیعی انسان و پستانداران ماهیخوار اهلی و وحشی است.
این ترماتود گلابی شکل و خاکستری رنگ با خصوصیات زیر شناسایی می شود:
(۱) اندازه کوچک ۱/۳ در ۵/. میلی متر
(۲) کوتیکول پوشیده از خارهای پولک مانند
(۳) یک بادکش بزرگ مرکزی در قسمت قدامی ثلث میانی بدن
(۴) بادکش تناسلی قابل برجسته شدن و غیر چسبنده، در حد خلفی…

پاورپوینت بیماری هتروفیس هتروفیس

پاورپوینت بیماری هتروفیس هتروفیس
نام بیماری: هتروفیازیس
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۱
 
 
 
 
 
 
چرخه زندگی
این کرم انکل طبیعی انسان و پستانداران ماهیخوار اهلی و وحشی است.
این ترماتود گلابی شکل و خاکستری رنگ با خصوصیات زیر شناسایی می شود:
(۱) اندازه کوچک ۱/۳ در ۵/. میلی متر
(۲) کوتیکول پوشیده از خارهای پولک مانند
(۳) یک بادکش بزرگ مرکزی در قسمت قدامی ثلث میانی بدن
(۴) بادکش تناسلی قابل برجسته شدن و غیر چسبنده، در حد خلفی…

آموزش و پرورش