پاورپوینت تئوری حسابداری مالی (۲)

شناسه محصول: 77d2919b93fc دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت تئوری حسابداری مالی (۲)

پاورپوینت تئوری حسابداری مالی (۲)


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۴۸ اسلاید بعضی از اسلایدها: در این فصل، ماهیت بدهی های بلندمدت را مورد بررسی قرار می دهیم. شیوه شناسیایی (ثبت) و گزارش کردن و تعیین ارزش رویدادهای مالی و غیر مالی، به عنوان بدهی مورد تاکید قرار می گیرد. تعریف دارایی ها :دارایی ها دارای منافع اقتصادی آینده هستند. بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برای خرید دارایی ها منابه (سرمایه) ایجاد می نمایند. در یک شرکت مبلغ بدهی ها نسبت به حقوق صاحبان سهام را «ساختار سرمایه شرکت» می نامند حقوق صاجبان سهام+بدهی ها=دارایی ها از همین دیدگاه بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، هر دو، نسبت به دارایی های شرکت ادعا دارند، ولی حقوق صاحبان سهام نشان دهنده حق مالکیت است، در حالی که بدهی ها به صورت ادعای بدهکاران می باشند. ادعا نسبت به دارایی ها: در صورت انحلال شرکت ادعای بستانکاران بر ادعای مالکان پیشی می گیرد. در مورد این عامل دو تفسیر ارائه شده است. نخستین تفسیر این است که: همه ادعاها غیر از ادعاهایی که اولویت اول دارند در مورد سهام هستند. دومین تفسیر این است که: همه ادعاها، غیر از ادعاهایی که در دوره آخر …

پاورپوینت تئوری حسابداری مالی (۲)


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۴۸ اسلاید بعضی از اسلایدها: در این فصل، ماهیت بدهی های بلندمدت را مورد بررسی قرار می دهیم. شیوه شناسیایی (ثبت) و گزارش کردن و تعیین ارزش رویدادهای مالی و غیر مالی، به عنوان بدهی مورد تاکید قرار می گیرد. تعریف دارایی ها :دارایی ها دارای منافع اقتصادی آینده هستند. بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برای خرید دارایی ها منابه (سرمایه) ایجاد می نمایند. در یک شرکت مبلغ بدهی ها نسبت به حقوق صاحبان سهام را «ساختار سرمایه شرکت» می نامند حقوق صاجبان سهام+بدهی ها=دارایی ها از همین دیدگاه بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، هر دو، نسبت به دارایی های شرکت ادعا دارند، ولی حقوق صاحبان سهام نشان دهنده حق مالکیت است، در حالی که بدهی ها به صورت ادعای بدهکاران می باشند. ادعا نسبت به دارایی ها: در صورت انحلال شرکت ادعای بستانکاران بر ادعای مالکان پیشی می گیرد. در مورد این عامل دو تفسیر ارائه شده است. نخستین تفسیر این است که: همه ادعاها غیر از ادعاهایی که اولویت اول دارند در مورد سهام هستند. دومین تفسیر این است که: همه ادعاها، غیر از ادعاهایی که در دوره آخر …

پاورپوینت تئوری حسابداری مالی (۲)


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۴۸ اسلاید بعضی از اسلایدها: در این فصل، ماهیت بدهی های بلندمدت را مورد بررسی قرار می دهیم. شیوه شناسیایی (ثبت) و گزارش کردن و تعیین ارزش رویدادهای مالی و غیر مالی، به عنوان بدهی مورد تاکید قرار می گیرد. تعریف دارایی ها :دارایی ها دارای منافع اقتصادی آینده هستند. بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برای خرید دارایی ها منابه (سرمایه) ایجاد می نمایند. در یک شرکت مبلغ بدهی ها نسبت به حقوق صاحبان سهام را «ساختار سرمایه شرکت» می نامند حقوق صاجبان سهام+بدهی ها=دارایی ها از همین دیدگاه بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، هر دو، نسبت به دارایی های شرکت ادعا دارند، ولی حقوق صاحبان سهام نشان دهنده حق مالکیت است، در حالی که بدهی ها به صورت ادعای بدهکاران می باشند. ادعا نسبت به دارایی ها: در صورت انحلال شرکت ادعای بستانکاران بر ادعای مالکان پیشی می گیرد. در مورد این عامل دو تفسیر ارائه شده است. نخستین تفسیر این است که: همه ادعاها غیر از ادعاهایی که اولویت اول دارند در مورد سهام هستند. دومین تفسیر این است که: همه ادعاها، غیر از ادعاهایی که در دوره آخر …

علوم انسانی

تئوری , حسابداری, مالی