پاورپوینت تامپون چیست؟                نوع فایل: power point قابل ویرایش 12 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: تامپون چيست؟ – محلول هايي كه با افزودن مقدار زيادي اسيد يا باز، تغييرات PH آنها قابل ملاحظه نباشد. – سيستم هاي آبي هستند كه تمايل دارند در مقابل تغييرات PH در هنگام اضافه شدن مقادير كم اسيد(H+)  يا باز(OH-)  مقاومت نمايند. – يك سيستم بافري از يك اسيد ضعيف (دهنده پروتون) و باز كونژوگه آن (گيرنده پروتون) تشكيل مي شود. بافرها در سيستم هاي بيولوژيك چه اهميتي دارند؟ – مايعات داخل سلولي و خارج سلولي موجودات پرسلولي داراي  PHمشخص و تقريباً ثابتي هستند كه اولين خط دفاعي موجودات در برابر تغييرات PH داخلي توسط سيستمهاي بافري تأمين مي گردد. 1- كليه ها افزايش((H+ پلاسما را با افزايش دفع اسيد هاي آزاد جبران   مي كنند (اسيد استيل استيك ،بتا هيدروكسي بوتيرات ، اسيد پيرويك و اسيد سيتريك كه اغلب به صورت نمك سديم مي باشند. ) كليه ها با دفع هر مولكول اسيد آزاد يك يون قلياييNa+ را در بدن حفظ  مي كنند، كه اين يون به كمك بي كربنات به پلاسما ب …