پاورپوینت تحریم نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصاد

پاورپوینت تحریم نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصاد

پاورپوینت تحریم  نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصاد

پاورپوینت تحریم نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصاد

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۱۹ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 •راههای مقابله با تحریم:
•صبر و استقامت •دور زدن تحریمها •نمایش قدرت برای مقابله با تهدیدهای بین المللی •تغییر طرف تجاری •مدیریت مصرف •اصل ۴۴ قانون اساسی(خصوصی سازی) •گسترش صادرات غیرنفتی •تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی •اقتصاد مقاومتی
تعریف تحریم
و تحریم اقتصادی:
تحریم: حرام‌کردن,…

پاورپوینت تحریم  نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصاد

پاورپوینت تحریم نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصاد

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۱۹ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 •راههای مقابله با تحریم:
•صبر و استقامت •دور زدن تحریمها •نمایش قدرت برای مقابله با تهدیدهای بین المللی •تغییر طرف تجاری •مدیریت مصرف •اصل ۴۴ قانون اساسی(خصوصی سازی) •گسترش صادرات غیرنفتی •تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی •اقتصاد مقاومتی
تعریف تحریم
و تحریم اقتصادی:
تحریم: حرام‌کردن,…

پاورپوینت تحریم  نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصاد

پاورپوینت تحریم نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصاد

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۱۹ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 •راههای مقابله با تحریم:
•صبر و استقامت •دور زدن تحریمها •نمایش قدرت برای مقابله با تهدیدهای بین المللی •تغییر طرف تجاری •مدیریت مصرف •اصل ۴۴ قانون اساسی(خصوصی سازی) •گسترش صادرات غیرنفتی •تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی •اقتصاد مقاومتی
تعریف تحریم
و تحریم اقتصادی:
تحریم: حرام‌کردن,…

مدیریت

تحریم,نبرد غرب,سلاح,اقتصاد