پاورپوینت تلفیق اطلاعات سنسوری مکانیسم و مدلها                  نوع فایل:power point قابل ویرایش:70 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: تعريف يک پارامتر در مدل براي نشان دادن درجات مختلف عدم قطعيت در تعداد منابع تحريک سنسوري و در نتيجه بالا بردن قابليت مدل در شبيه سازي نتايج تلفيق بيزين، در شرايطي که افراد مطمئن هستند تفاوتي بين موقعيت محرکها وجود ندارد. تغيير ضرايب فيدبک با تغيير مقادير شيفت بين موقعيت منابع تحريک سنسوري و در نتيجه بيشتر کردن انعطاف پذيري مدل. ايجاد رابطه ي مدولاسيون بين نواحي تک سنسوري از طريق روشهاي خودسازمانده يا قانون دلتا. استفاده از توابع دو بعدي نرمال در شرايط دو بعدي ، به منظور در نظر گرفتن اطلاعات مکاني در دو بعد به همراه يکديگر   فهرست مطالب واسلایدها: اهميت تلفيق اطلاعات سنسوري سنسورهاي تخمين زننده متغيرهاي حرکتي در انسان تلفيق اطلاعات سنسوري در مغز مدلهاي تلفيق   …