پاورپوینت تولید شیر

توضیحات

پاورپوینت تولید شیر

پاورپوینت تولید شیر


        پاورپوینت تولید شیر با ۲۲ اسلاید قابل ویرایش می باشد  در این پاورپوینت مراحل تولید شیر را به طور مختصر معرفی می کنیم  یک اسلاید از پاورپوینت :   شیر چگونه به دست می آید : شیر محصولی است که از دوشیدن کامل و بلا انقطاع یک پستاندار بدست می آید . شیر باید کاملا بهداشتی جمع آوری شده، سالم و عاری از کلستروم (آغوز یا ماک)  باشد. به عبارت دیگر، شیر محصولی است که از غدد پستانی تمام پستانداران ترشح می شود با یک یا چند مرتبه دوشیدن جمع آوری می شود دراینجا منظور ما از شیر ( شیر گاو است ) شیر دوشیدن در دامداری های کوچک با دست و در دامداری های بزرگ با دستگاه شیردوشی انجام می شود. بعد از انتقال شیر به مراکز جمع آوری ، آزمایش هایی بر روی شیر خام صورت می گیرد ٬ که پس از تأیید سلامت به کارخانه حمل می شود. انتقال شیر سرد به کارخانه های تولیدی از رشد میکرو ارگانیسم ها و بالا رفتن بار میکروبی جلوگیری می کند و در نتیجه به حفظ سلامت شیر کمک می کند. …

پاورپوینت تولید شیر


        پاورپوینت تولید شیر با ۲۲ اسلاید قابل ویرایش می باشد  در این پاورپوینت مراحل تولید شیر را به طور مختصر معرفی می کنیم  یک اسلاید از پاورپوینت :   شیر چگونه به دست می آید : شیر محصولی است که از دوشیدن کامل و بلا انقطاع یک پستاندار بدست می آید . شیر باید کاملا بهداشتی جمع آوری شده، سالم و عاری از کلستروم (آغوز یا ماک)  باشد. به عبارت دیگر، شیر محصولی است که از غدد پستانی تمام پستانداران ترشح می شود با یک یا چند مرتبه دوشیدن جمع آوری می شود دراینجا منظور ما از شیر ( شیر گاو است ) شیر دوشیدن در دامداری های کوچک با دست و در دامداری های بزرگ با دستگاه شیردوشی انجام می شود. بعد از انتقال شیر به مراکز جمع آوری ، آزمایش هایی بر روی شیر خام صورت می گیرد ٬ که پس از تأیید سلامت به کارخانه حمل می شود. انتقال شیر سرد به کارخانه های تولیدی از رشد میکرو ارگانیسم ها و بالا رفتن بار میکروبی جلوگیری می کند و در نتیجه به حفظ سلامت شیر کمک می کند. …

پاورپوینت تولید شیر


        پاورپوینت تولید شیر با ۲۲ اسلاید قابل ویرایش می باشد  در این پاورپوینت مراحل تولید شیر را به طور مختصر معرفی می کنیم  یک اسلاید از پاورپوینت :   شیر چگونه به دست می آید : شیر محصولی است که از دوشیدن کامل و بلا انقطاع یک پستاندار بدست می آید . شیر باید کاملا بهداشتی جمع آوری شده، سالم و عاری از کلستروم (آغوز یا ماک)  باشد. به عبارت دیگر، شیر محصولی است که از غدد پستانی تمام پستانداران ترشح می شود با یک یا چند مرتبه دوشیدن جمع آوری می شود دراینجا منظور ما از شیر ( شیر گاو است ) شیر دوشیدن در دامداری های کوچک با دست و در دامداری های بزرگ با دستگاه شیردوشی انجام می شود. بعد از انتقال شیر به مراکز جمع آوری ، آزمایش هایی بر روی شیر خام صورت می گیرد ٬ که پس از تأیید سلامت به کارخانه حمل می شود. انتقال شیر سرد به کارخانه های تولیدی از رشد میکرو ارگانیسم ها و بالا رفتن بار میکروبی جلوگیری می کند و در نتیجه به حفظ سلامت شیر کمک می کند. …

فنی و مهندسی

پاورپوینت, پاورپوینت تولید شیر, پاورپوینت تولید شیر پاستوریزه, پاورپوینت دام, پاورپوینت شیر, پاورپوینت مراحل تولید شیر ,پاورپوینت مراحل تول?