پاورپوینت تکنولوژی جراحی گوارش و غدد                  نوع فایل:power point قابل ویرایش:282 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: بخش عمده خونرسانی معده از تنه شریان سلیاک است شریان گاستریک چپ که بزرگترین شریان معده است مستقیما از تنه سلیاک جدا شده و در طول انحنای کوچک معده به دو شاخه صعودی و نزولی تقسیم می شود عصب دهی پاراسمپاتیک معده بر عهده عصب واگ است شاخه های عصب واگ در بالای هیاتوس مری تبدیل به تنه قدامی و تنه خلفی عصب واگ می شوند عصب دهی سمپاتیک معده از سگمان T6-10 نخاع است که از اعصاب احشایی وارد گانگلیون سلیاک و از آن جا به موازات عروق خونی وارد معده می شوند. سیستم عصبی داخلی معده شامل شبکه های مزانتریک (اورباخ) و زیر مخاطی (مایسنر) می باشد   فهرست مطالب واسلایدها: آناتومی سیستم گوارش روده کوچک هرنی کانال اینگوینال برداشت مری جراحی تجهیزات لازم جهت برداشت مری دیورتیکول مری آشالازی واریس مری گاسترکتومی گاسترکتومی توتال گاستروستومی از طریق اندوسکوپی واگوتومی پیلوروپلاستی روش های جراحی معده برای بیماران چاق بالون معده جراحی روده کوچ …