پاورپوینت جمعیت و تنظیم خانواده۱                    نوع فایل:power point قابل ویرایش:77 اسلاید قابل ویرایش:3 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: اغلب زوجين در بسياري از زمينه هاي بهداشتي ، داراي احساساتي چند گانه هستند، لذا برنامه‌ها بايستي با اين احساسات چندگانه مبارزه نمايد.  برنامه هاي ارتباطي بايد از نظر محتوا، وسيله ارتباطي ،ديدگاه تنوع داشته و در چارچوب شناخت جامع واقعيات مربوط به انسان و محيط پيرامون او قرار گيرد در ارائه خدمات تنظيم خانواده به افراد جامعه، بايد به گونه اي از برنامه ريزي پرداخت كه نحوه فعاليت هاي ارائه شده و كارايي آنها قابل ارزشيابي باشد.  منظور از ارزشيابي مطالعه اي است درباره اينكه برنامه به هدفهاي مورد نظر رسيده است يا خير؟  معمولاً نتايج برنامه هاي تنظيم خانواده ، آني نيست، از اينرو ارزشيابي كار نسبتاً مشكلي است و بايد دقت زياد انجام گردد.   فهرست مطالب واسلایدها: هدف كلي تعريف تنظيم خانواده( Family planning ) اهداف برنامه هاي تنظيم خانواده حركات جمعيت باروري عوامل موثرميزان باروري زنان عوامل …