پاورپوینت خدمات ارزش افزوده

توضیحات

پاورپوینت خدمات ارزش افزوده

پاورپوینت خدمات ارزش افزوده


             پاورپوینت درس خدمات ارزش افزوده جزء دروس دانشجویان رشته فناوری اطلاعات می باشد که ما آن را برای شما آماده کرده ایم انواع روشهای تبلیغات از طریق تلفن همراه: در برخی از بازارها،تبلیغات بیشتر به صورت بنر در کنار محتوای وب روی تلفن همراه است، در حالی که در سایر بازارها ،تبلیغات غالب است،فرمهای دیگر تبلیغات از طریق   MMS   تبلیغات غالب است فرم های دیگر تبلیغات عبارتند از : •تبلیغات از طریق تبلیغات در بازیهای همراه •تبلیغات در ویدئوهای همراه •تبلیغات در حین تماشای تلویزیون با استفاده از تلفن همراه • تبلیغات در حین باز شدن یک سرویس محتوایی یا صفحه ی وب  و تبلیغات صوتی که می تواند به فرم یک پیام کوتاه صوتی قبل از ضبط پست صوتی باشد . …

پاورپوینت خدمات ارزش افزوده


             پاورپوینت درس خدمات ارزش افزوده جزء دروس دانشجویان رشته فناوری اطلاعات می باشد که ما آن را برای شما آماده کرده ایم انواع روشهای تبلیغات از طریق تلفن همراه: در برخی از بازارها،تبلیغات بیشتر به صورت بنر در کنار محتوای وب روی تلفن همراه است، در حالی که در سایر بازارها ،تبلیغات غالب است،فرمهای دیگر تبلیغات از طریق   MMS   تبلیغات غالب است فرم های دیگر تبلیغات عبارتند از : •تبلیغات از طریق تبلیغات در بازیهای همراه •تبلیغات در ویدئوهای همراه •تبلیغات در حین تماشای تلویزیون با استفاده از تلفن همراه • تبلیغات در حین باز شدن یک سرویس محتوایی یا صفحه ی وب  و تبلیغات صوتی که می تواند به فرم یک پیام کوتاه صوتی قبل از ضبط پست صوتی باشد . …

پاورپوینت خدمات ارزش افزوده


             پاورپوینت درس خدمات ارزش افزوده جزء دروس دانشجویان رشته فناوری اطلاعات می باشد که ما آن را برای شما آماده کرده ایم انواع روشهای تبلیغات از طریق تلفن همراه: در برخی از بازارها،تبلیغات بیشتر به صورت بنر در کنار محتوای وب روی تلفن همراه است، در حالی که در سایر بازارها ،تبلیغات غالب است،فرمهای دیگر تبلیغات از طریق   MMS   تبلیغات غالب است فرم های دیگر تبلیغات عبارتند از : •تبلیغات از طریق تبلیغات در بازیهای همراه •تبلیغات در ویدئوهای همراه •تبلیغات در حین تماشای تلویزیون با استفاده از تلفن همراه • تبلیغات در حین باز شدن یک سرویس محتوایی یا صفحه ی وب  و تبلیغات صوتی که می تواند به فرم یک پیام کوتاه صوتی قبل از ضبط پست صوتی باشد . …

فنی و مهندسی

پاورپوینت خدمات ارزش افزوده,خدمات ارزش افزوده,gps,mci,همراه اول,ایرانسل,Irancell