پاورپوینت خون و لنف              نوع فایل: power point قابل ویرایش 14 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: سلول قرمز خون: Red Blood Cell(RBC) سلول قرمز يا گلبول قرمز خون كره اي است مقعرالطرفين به قطر5/7 ميكرون كه فاقد هسته٬ ميتوكندري و ارگانلهاي ديگر مي باشد.اين سلول با داشتن هموگلوبين عمل حمل اكسيژن به بافتها و انتقال دي اكسيد كربن به ريه ها را به عهده دارد و در طي 10 روز عمر خود حدود 850 كيلومتر در بدن حركت مي كند. حدود يك درصد از اين سلولها داراي هسته بوده و به نام رتيكولوسيت خوانده مي شوند كه نوعي سلول قرمز نابالغ محسوب شده و افزايش ميزان اين سلولها نشانه افزايش ميزان خون سازي در بدن است. سلولهاي سفيد خون: WBC))White Blood Cells اين سلولها(گلبولها) بر اساس وجود يا عدم وجود دانه هاي كوچك(گرانولهاي) اختصاصي در سيتوپلاسم خود به دو دسته دانه دار(گرانولوسيتها) و بدون دانه(آگرانولوسيتها) تقسيم مي شوند. گرانولوسيتها شامل نوتروفيلها٬ ائوزينوفيلها و بازوفيلها مي باشند.   فهرست مطالب و اسلایدها: خون و لنف سلول قرمز خون سلولهاي سفيد خون نوتروفيلها ائوزينوفيله …